Khu C - View Thung Lũng Săn Mây

The Camp Ville Dalat View Thung Lũng Khu C

Đường Đình Đa Quý - Xuân Thọ - Đà Lạt.

Giá: 2,600,000đ